جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

جدیدترن مطالب :

آموزشی

هی جِف! 

  مزه یِ عید یعنی عیدی گرفتن و کی بهتر از جف بزوس واسه عیدی دادن!جف از وقتی آمازون رو راه انداخته شده پولدارترین آدمِ دنیا و حالا هم وقتشه که سری به انبارهای بزنه بیشتر بخوانید...