آسیب شناسی مدیریت زنان در دستگاههای اجرایی استان گیلان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تفاوت های مدیریتی زنان و مردان

در ادبیات اروپا فرقی بین زن و مرد قائل نمی گردد لذا از تاکتیک های یک سانی برخوردارند اما در اسلام بین زن و مرد فرق هست ، زن ها از لحاظ جسمانی از مردها ضعیف ترند اما اوج تفاوت در ابعاد روحی و روانی می باشد تا جسمی.

بشر ها به دو دسته تقسیم می شوند راست مغز و چپ مغز ، مردها چپ مغز هستند و زن ها هم چپ مغز و هم راست مغز هستند. لذا خانم ها از توفیق بیشتری در ارتباط پیام برخوردارند. مردان دنبال کسب قدرتند و از اینکه مورد سؤال قرار گیرند خوششان نمی آید. و دنبال ریسک پذیری پذیری بیشتری هستند . دوست ندارند حرفشان را قطع کنند زیرا رشته کلام را از دست می دهند. بیشتر دوست دارند دستور بدهند و خانم ها دوست دارند اطاعت کنند. زن ها دنبال مدیریت مشارکتی هستند و مردان دنبال تسلط. زن ها دنبال توافق مردها بیشتر به دنبال بردن هستند و بیشتر مذاکرات را با هدف برد و باخت انجام می دهند و دامنه برد خود را با باخت دیگران توسعه می دهند. در مذاکرات زن ها دنبال استراتژی برد برد  هستند خانم ها سبک حمایتی دارند دنبال توافقند. زن ها طالب زیبایی و مطرح شدن هستند و مردان دنبال قدرت طلبی . پس شیوه نفوذ در این ها متفاوت می باشد. و این چیزها بیشتر نسبی می باشد وقتی بتوانیم یک دایره اطمینان رسم کنند ، اینها قطعی می گردد.

 

2-11) تفاوت سبک های رهبری زنان و مردان

زن ها دنبال مدیریت مشارکتی هستند و مردان دنبال تسلط

Stylemanagement of men and women

2-11-1) تعریف سبک

شیوه و ادراک و برداشت مردم را از مدیر سبک رهبری می گویند.

هر کس اراده خود را بر مردم تحمیل کند او صاحب قدرت می باشد و او صاحب نفوذ می باشد.

مدیر کسی می باشد که توانایی نفوذ در مردم را داشته باشد. رهبری بیشتر هنر می باشد و ارثی اما در ادبیات می گویند رهبری را بایستی آموزش داد. رهبری طریقه نفوذ در مردم را گویند.

 

2-12) انواع سبک مدیریتی زنان

1- سبک آرام که شامل دو بخش کاریز ماتیک (برانگیزاننده) و بازیگر (طرفداری کننده) می باشد .

2- سبک اجتماعی که به دو قسمت سلطه جو و راهنما تقسیم می گردد.

2-12-1) دیدگاه زیست شناسی

تفاوت میان دو جنس زن و مرد ریشه در دو عامل تغذیه و طبیعت دارد و فقط نمی توانیم بگوییم که جامعه می باشد که مردان و زنان را می سازد بلکه عوامل زیست شناختی نیز در این بین دارای اهمیت گسترده ای می باشند. محققین تفاوت های فیزیولوژیکی متعددی را کشف نموده اند. در سیستم عصبی خانم ها و آقایان، به گونه مثال مغز آقایان حدود ده درصد بزرگ تر از مغز خانم هاست اما زنان دارای سلول های عصبی فعال بیشتری در بخش های خاص مغز می باشند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سنجش موانع ارتقا زنان در عرصه مدیریت  در گیلان

اهداف فرعی

1- شناسایی مدیران زن در دستگاههای اجرایی استان گیلان در 24 سال اخیر

2- سنجش کمی وضعیت مدیریت زنان در دستگاههای اجرایی استان گیلان در 24 سال اخیر

3- ارائه راهکارها به مقصود افزایش حضور زنان در مدیریت های اجرایی استان گیلان در 24 سال اخیر

4- سنجش موانع موجود برای حضور زنان در مدیریت اجرایی استان گیلان و تعیین اولویت برای آنان در 24 سال اخیر

5- سنجش موانع اجتماعی حضور زنان در عرصه مدیریت  استان گیلان

6- سنجش موانع فرهنگی حضور زنان در عرصه مدیریت استان گیلان

7- سنجش موانع سیاسی حضور زنان در عرصه مدیریت استان گیلان

8- سنجش موانع سازمانی حضور زنان در عرصه مدیریت استان گیلان

9- سنجش موانع فردی حضور زنان در عرصه مدیریت استان گیلان

10- سنجش مهارتهای زنان درمدیریت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  آسیب شناسی مدیریت زنان در دستگاههای اجرایی استان گیلان با فرمت ورد