عنوان کامل پایان نامه :

 آسیب شناسی مدیریت زنان در دستگاههای اجرایی استان گیلان

چالش‏ها و موانع مدیریت زنان‏

بنابر نظر برخى، در سراسر دنیا، دستاوردهاى تحقیقاتى بر این نکته تأکید دارند که وجود «سقف شیشه‏اى» مانع رسیدن زنان به مشاغل بالاى مدیریتى در سازمان‏ها و مؤسسات مى‏گردد. خاطر نشان می گردد که واژه «سقف شیشه‏اى» اولین بار، در سال 1970 م، در آمریکا، بکار رفت. این واژه براى توصیف موانع نامرئى مصنوعى که مانع رسیدن زنان به مشاغل بالاى مدیریتى مى‏شوند، بهره گیری مى‏گردد. بر اساس گزارش اخیر دفتر بین المللى کار، این اصطلاح، توصیف مناسبى براى معضل زنان مى‏باشد که با وجود پیشرفت‏هاى اخیر هنوز این سقف شیشه‏اى شکسته نشده می باشد. البته، این مطلب نشانگر آن می باشد که جامعه غرب، بعد از طرح شعار تساوى حقوق زن و مرد، قادر نیست این شعار را خود، عملى سازد. به همین دلیل نتوانسته می باشد راهى براى توزیع عادلانه مشاغل مدیریتى، بیابد. اما آن چه مسلم می باشد، وجود موانع اجتماعى و فرهنگى، مهمترین عامل عدم دستیابى زنان به مشاغل مدیریتى می باشد.توجه‏هاى اجتماعى و دید نادرست جامعه نسبت به عدم کارآیى زن، در پست مدیریت، موجب گردیده تا زنان با وجود توانایى و با در نظر داشتن تحصیلات عالى، نتوانند سهم قابل توجهى را در مدیریت سازمان‏ها و مؤسسات دولتى و غیر دولتى داشته باشند.البته مسلم می باشد که زن، قبل از هر شغل و سمتى، عهده دار وظایف خانه دارى و مدیریت خانواده و پرورش فرزندان مى‏باشد. لیک این مسأله، نمى‏تواند مانعى جدى براى پیشرفت و ارتقاء شغلى زنان باشد. هر چند برخى هنوز بر این باورند که زن نمى‏تواند در کنار مسؤولیت‏هایش به عنوان یک زن، مدیر لایق و کارایى در جامعه باشد، و این تلقى ناصحیح، در بسیارى از موارد، تأثیر مستقیم بر شخصیت زن داشته، موجب عدم اعتماد به نفس در زنان در مورد توانایى‏شان براى مسؤولیت پذیرى گردیده می باشد. در نتیجه از آن جا که زنان نیمى از سرمایه‏هاى انسانى جهان محسوب مى‏گردند، بایستی از تخصص و دانش آنان به بهترین وجه بهره گیری نمود و به آنان اجازه داد تا توانایى‏هاى خویش را بروز و ظهور دهند، تا جامعه هر چه سریعتر مراحل رشد و توسعه را بپیماید.

همانگونه که اظهار گردید، مدیریت بانوان یکى از مسائلى می باشد که موانع زیادى را پیش رو داشته، و هنوز نتوانسته می باشد جاى خود را آن چنان که بایستی در جامعه باز نماید. لذا براى رفع یا کاهش این موانع، انجام اقدامات آموزشى و حمایتى زیر ضرورى به نظر مى‏رسد:

1- آگاهى دادن به جامعه، در ارتباط با توانایى و شایستگى بانوان، براى اداره بخشى از امور جامعه، یکى از اساسى‏ترین مطالبى می باشد که در این راستا بایستی به آن توجه و اقبال نمود.

2- آموزش این مسأله که در برخى موارد، مدیریت زنان لازم و ضرورى به نظر مى‏رسد؛ خصوصاً در امورى که مربوط به خود بانوان مى‏گردد.

3- تبیین این مطلب که زن مى‏تواند همگام با مدیریت منزل و رسیدگى به امور خانه، در بیرون نیز نقشى مفید و شایسته عهده دار گردد، و این دو امر هیچ منافاتى با یکدیگر نخواهند داشت.

4- نکته مهم دیگر این که مردان بایستی تأثیر حامى را براى زن ایفاء نمایند تا زن تحصیل کرده و فعال، بتواند به ارتقاء شغلى دست یافته، و به وسیله آن به رشد و تعالى جامعه مدد رساند؛ زیرا همان گونه که مدیران موفقِ مرد را، زنانى فداکار پشتیبانى و طرفداری مى‏نمایند، زنان نیز براى کسب موفقیت، نیاز به همیارى و طرفداری مردان دارند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سنجش موانع ارتقا زنان در عرصه مدیریت  در گیلان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف فرعی

1- شناسایی مدیران زن در دستگاههای اجرایی استان گیلان در 24 سال اخیر

2- سنجش کمی وضعیت مدیریت زنان در دستگاههای اجرایی استان گیلان در 24 سال اخیر

3- ارائه راهکارها به مقصود افزایش حضور زنان در مدیریت های اجرایی استان گیلان در 24 سال اخیر

4- سنجش موانع موجود برای حضور زنان در مدیریت اجرایی استان گیلان و تعیین اولویت برای آنان در 24 سال اخیر

5- سنجش موانع اجتماعی حضور زنان در عرصه مدیریت  استان گیلان

6- سنجش موانع فرهنگی حضور زنان در عرصه مدیریت استان گیلان

7- سنجش موانع سیاسی حضور زنان در عرصه مدیریت استان گیلان

8- سنجش موانع سازمانی حضور زنان در عرصه مدیریت استان گیلان

9- سنجش موانع فردی حضور زنان در عرصه مدیریت استان گیلان

10- سنجش مهارتهای زنان درمدیریت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  آسیب شناسی مدیریت زنان در دستگاههای اجرایی استان گیلان با فرمت ورد