آسیب شناسی مدیریت زنان در دستگاههای اجرایی استان گیلان

) تأثیر آفرینی زنان در تاریخ صدر اسلام

با ظهور دین اسلام تغییراتی در نظام اجتماعی زنان رخ داد . اگر چه مساوات بشر ها دربازه زن و مرد رعایت گردیده می باشد ، اما انحرافاتی که بعداً در نظام اجتماعی مسلمانان روی داد موجب انزوای زنان و خنثی شدن تعالیم تساوی طلبانه اسلامی گردیده می باشد . عده ای عقیده دارند که در نیمه قرن دوازدهم در جامعه ، زن صرفاً تأثیر اول را اعمال می کرده و فعالیت هایش اکثراً محدود به کارهای داخل خانه می گردد و تأثیر زن در خارج خانه ادامه تأثیر خانه اوست . به گونه کلی فعالیت زنان به ، به دنیا آوردن فرزند و انجام کارهای خانگی و گاهی کشاورزی و نساجی محدود می گردید و زنان در خارج از خانه مسئولیتی نداشتند .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از دیدگاه اسلام برای ساختن جامعه توحیدی ، زنان به همراه مردان مسئولیت می پذیرند ، امر به معروف و نهی از منکر ، بیعت و هجرت اموری هستند که زن و مرد هر دو در قبال آن مسئول هستند . تأثیر زنان در تاریخ صدر اسلام عرصه های سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، نظامی و … بسیار چشمگیر می باشد .

2-16-2) تأثیر زنان در تاریخ صدر اسلام

تأثیر زنان در تاریخ صدر اسلام را برای نمونه به چند مورد تصریح می نمائیم:

۱- اولین مسلمان حضرت خدیجه (س)

۲- اولین شهید اسلام مادر عمار ، حضرت سمیه

۳- اولین بیعت در اسلام ، بیعت النساء سال دوازدهم هجری قمری

۴- دومین بیعت ، بیعت الحرب که زمینه ساز هجرت مسلمانان به مدینه منوره و تشکیل حکومت اسلامی گردید .

از ۷۵ نفر سه نفر از زنان صدر اسلام حضور داشتند .

۵- حضور در میادین جنگ برای رسیدگی به وضعیت مجروحان و حتی نبرد با کفار و مشرکین و دفاع از جان پیامبر که نمونه آن جنگ احد می باشد و نمونه های فراوان دیگر که در کتب تاریخی نقل شده می باشد نشان دهنده تأثیر بی بدیل زنان در عرصه های مختلف می باشد .

 

2-17) شایستگی زنان برای فعالیت سیاسی و عهده دار شدن مسؤولیت های سیاسی

اسلام در همه مواردی که طبیعت و گرایش و شرایط زن و مرد مشترک می باشد زن و مرد را مساوی قرار داده می باشد و اجازه داده با تکریم به حدود شرعی که مخصوص زنان می باشد و به شرطی که حدود ارتباط با مردان نا محرم ، حفظ گردد و مسؤولیت های زناشویی و خانوادگی را انجام دهد ، در امور سیاسی مشارکت کند . شکی نیست که زن مسلمان همراه با مرد مسلمان ، مسؤولیت امر به معروف و نهی از منکر و مسؤولیت اهتمام به امور مسلمین در جامعه اسلامی را متحمل می گردد .

شارع ، زن را بی تفاوت پیش روی آن چیز که که در جامعه می گذرد قرار نداده و محدود ننموده می باشد ، آن چیز که که در کتاب و سنّت وارد شده شامل مردان و زنان می باشد و مختص به مردان نیست .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سنجش موانع ارتقا زنان در عرصه مدیریت  در گیلان

اهداف فرعی

1- شناسایی مدیران زن در دستگاههای اجرایی استان گیلان در 24 سال اخیر

2- سنجش کمی وضعیت مدیریت زنان در دستگاههای اجرایی استان گیلان در 24 سال اخیر

3- ارائه راهکارها به مقصود افزایش حضور زنان در مدیریت های اجرایی استان گیلان در 24 سال اخیر

4- سنجش موانع موجود برای حضور زنان در مدیریت اجرایی استان گیلان و تعیین اولویت برای آنان در 24 سال اخیر

5- سنجش موانع اجتماعی حضور زنان در عرصه مدیریت  استان گیلان

6- سنجش موانع فرهنگی حضور زنان در عرصه مدیریت استان گیلان

7- سنجش موانع سیاسی حضور زنان در عرصه مدیریت استان گیلان

8- سنجش موانع سازمانی حضور زنان در عرصه مدیریت استان گیلان

9- سنجش موانع فردی حضور زنان در عرصه مدیریت استان گیلان

10- سنجش مهارتهای زنان درمدیریت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  آسیب شناسی مدیریت زنان در دستگاههای اجرایی استان گیلان با فرمت ورد