عنوان کامل پایان نامه :

 آسیب شناسی مدیریت زنان در دستگاههای اجرایی استان گیلان

رویکرد جنسیت و مدیرت

همزمان با بهبود وضعیت زن، در صحنه‏هاى گوناگون اجتماعى، و بروز استعدادهاى نهفته و شایستگى‏هاى وى در این زمینه، و نیز اثبات این مطلب که زن مى‏تواند به نیکوترین وجه در اجتماع حضور یابد، تأثیر وى در توانایى شرکت در امور اجرایى و مدیریت بیش از پیش روشن مى‏گردد. هر چند زنان هنوز براى ابراز توانایى‏ها و لیاقت خویش در این زمینه، راهى طولانى و دشوار پیش رو دارند؛ زیرا با وجود شایستگى زن در احراز پست‏هاى مدیریتى، جامعه آن چنان که بایستی، تأثیر قابل توجهى براى او در این سطح قائل نگردیده می باشد. حتى در امورى که مربوط به بانوان مى‏گردد نیز، اغلب مدیران سطوح بالا را مردان تشکیل مى‏دهند و مدیریت سطوح میانى بر عهده زنان می باشد.البته مهمترین علت این مسأله، تأثیر تفاوت‏هاى جنسیتى بین زن و مرد، و در برخى موارد عدم توجه جامعه به استعدادها و مهارت‏هاى ویژه در بانوان براى مدیریت مى‏باشد، که البته مى‏توان این مشکل را با سیاست ‏هاى صحیح و آگاهى بخشیدن به جامعه، بر طرف نمود.

تربورگ (Terborg) بیش از 130 مطالعه مربوط به زناان مدیر را به تفضل مطالعه و طی دو مقاله عرضه کرده می باشد . لیکوانان  (Licuanan) از نظر وضعیت زنان در هنگام تصدی پست و جامعه پذیری انان رفتار زنان مدیر را طی یک پروژه تحقیقاتی که بین سال های 1988 تا 1992 توسط انستیتوی مدیریت آسیا در فیلیپین انجام شده مطالعه کرده و به این نتیجه رسیده می باشد که زنان مدیر علاقمندی زیادتری به مردم نشان می دهند و پیش از مردان همتای خود با زیردستان ارتباط صمیمانه دارند و اغلب مسایل خانوادگی و اداری را با هم می آمیزند . هر چند زنان از روش « ملایم و شخصی» در مدیریت خود سخن می گویند اما خانم کگان (Kegan) در مطالعه خود این نکته را عیان ساخته که صرف نظر از انگیزه اقتصادی ، آنان می توانند به خوبی از عهده کارها برآیند همچنین میل به استقلال و تمایل به پیشرفت شغلی ، مانند انگیزه های مشترک میان زنان می باشد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

کئون و لام (Koon and Lam) نیز به نتایج مشابهی رسیده اند و اظهار می دارند که عوامل توفیق و رضایت شغلی زنان شاغل در مراکز کاری اکثراً بر صلاحیت شغلی و سوابق درخشان عملکرد دور می زند.

به علاوه استیوارت این نکته را مطرح کرده که زنان مدیر برای ارزیابی کارایی خود می توانند از فهرست پیشنهادی او بهره گیری کنند . با این حال واضع می باشد که مطالعه درمورد ی زنان مدیر به گونه عمده در دهه های 1960 و 1970 به اوج رسیده می باشد در حالی که طی دهه های یاد شده چنین مطالعاتی در مشرق زمین به ندرت انجام شده زیرا در آن وقت تأثیر برجسته و شایسته زنان همان تأثیر قالبی « دختر – همسر – مادر خوب » بود با این همه این پدیده به دو دلیل تغییر کرده می باشد ، اول ، افزایش سطح تحصیلات زنان ، دوم ، رونق اقتصادی سال های اخیر در مشرق زمین ( تازه های مدیریت دوره پنجم شماره 18 ) .

در سرشماری سال 1375 براساس شاخص های موجود نشان داده شده می باشد که پیش روی هر یک صد مدیر فقط 20 زن به مدیریت رسیده اند . به رغم نیازهای زنان در زمینه اشتغال در سال 75 پیش روی هر 100 مرد شاغل در بخش صنعت زنان 6/15 درصد را به خود اختصاص داده بودند و در بخش کشاورزی پیش روی هر 100 مرد 5/9 خانم و در بخش خدمات پیش روی هر 100 مرد 33/1 درصد  خانم بودند . در زمینه آموزش آمارها تفاوت قابل توجهی دارند (مجله تدبیر شماره 87 آبان ماه 77).

به عقیده باربارا دال بوم در کتاب زنان مدیر یکی از شرایط مدیر مطلوب و موثر این می باشد که اجازه دهد موارد جدید را آرمایش کند ؛ ایده های جدید را بپذیرد و از افکار نو و تجربیات تازه استقبال نماید . مدیران موفق و کاردان و زنان تلاشگر در عرصه اجتماع بایستی افرادی باشند که شجاعت انجام تجربه های نو را داشته و به راه های تازه فکر نمایند . در این خصوص تصحیح افکار عمومی و پالایش برداشت های غلط جامعه از مسأله زنان  و زدودن کلیشه های فرهنگی و پیش داوری متعصبانه در مورد زنان و ارائه الگوهای جدیدی ار زنان براساس دیدگاهی انسانی و مذهبی امری اجتناب ناپذیر خواهد بود (قائینی سال 75).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سنجش موانع ارتقا زنان در عرصه مدیریت  در گیلان

اهداف فرعی

1- شناسایی مدیران زن در دستگاههای اجرایی استان گیلان در 24 سال اخیر

2- سنجش کمی وضعیت مدیریت زنان در دستگاههای اجرایی استان گیلان در 24 سال اخیر

3- ارائه راهکارها به مقصود افزایش حضور زنان در مدیریت های اجرایی استان گیلان در 24 سال اخیر

4- سنجش موانع موجود برای حضور زنان در مدیریت اجرایی استان گیلان و تعیین اولویت برای آنان در 24 سال اخیر

5- سنجش موانع اجتماعی حضور زنان در عرصه مدیریت  استان گیلان

6- سنجش موانع فرهنگی حضور زنان در عرصه مدیریت استان گیلان

7- سنجش موانع سیاسی حضور زنان در عرصه مدیریت استان گیلان

8- سنجش موانع سازمانی حضور زنان در عرصه مدیریت استان گیلان

9- سنجش موانع فردی حضور زنان در عرصه مدیریت استان گیلان

10- سنجش مهارتهای زنان درمدیریت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  آسیب شناسی مدیریت زنان در دستگاههای اجرایی استان گیلان با فرمت ورد